Search Results for:

Giá (đã gồm PQL): 13 Usd/m2

Địa chỉ: 146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 40m2 - 588m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 11 Usd/m2

Địa chỉ: 23 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Diện tích: 55m2 - 120m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 14.5 Usd/m2

Địa chỉ: 81-83 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

Diện tích: 20m2 - 180m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 456-458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1

Diện tích: 60m2 - 220m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 15 Usd/m2

Địa chỉ: 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Diện tích: 40m2 - 190m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 15.5 Usd/m2

Địa chỉ: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1

Diện tích: 20m2 - 150m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 15 Usd/m2

Địa chỉ: 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Diện tích: 60m2 - 230m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 29 Usd/m2

Địa chỉ: 1A Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 40m2 - 220m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 13.5 Usd/m2

Địa chỉ: 27-29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Diện tích: 44m2 - 120m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 27 Usd/m2

Địa chỉ: 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 50m2 - 407m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C