Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Văn Phòng Cho Thuê Tại Quận 2 ( TP Thủ Đức)

Diện tích: 20m2 – 50m2 – 100m2 – 200m2 – 300m2 – 500m2 – 1.000m2 – 2.000m2.

Giá thuê: 5 usd – 30 usd/m2 bao gồm Văn phòng hạng A, B, C & Giá rẻ.

Giá: 38 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1500m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 255m2m2/sàn ( trống 3 sàn)

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 255m2 - 900m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 240m2/sàn

Giá: 28.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 950m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 385m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 194m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 235m2 - 367m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 85m2 - 700m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 210m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 180m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 480m2/sàn