Hiển thị 1–12 của 163 kết quả

Giá: 29.5 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 610m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1418m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 321m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 323m2 - 1418m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1100m2/sàn

Giá: 23.5 usd

Diện tích: 150m2 - 1000m2

Giá: 23.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 350m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 834m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 458m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 600m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 250m2 - 1200m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn