Hiển thị 1–12 của 197 kết quả

Giá: 32.5 Usd/m2

Diện tích: 400m2 - 1100m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1.200m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 670m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 631m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 3.250m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 250m2 - 1533m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 290m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 232m2/sàn

Giá: 21.8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 290m2/sàn