Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

Giá: 21.8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 290m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 550m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 250m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 610m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 400m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 270m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 250m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 65m2 - 130m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 32m2 - 300m2/sàn