Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 14 Usd/m2

Địa chỉ: 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 30m2 - 800m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 17.5 Usd/m2

Địa chỉ: 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 572m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 86-88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 160m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 21 Usd/m2

Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 200m2 - 610m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 21 Usd/m2

Địa chỉ: 621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 250m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 16 Usd/m2

Địa chỉ: 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60m2 - 220m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 17.4 Usd/m2

Địa chỉ: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 18 Usd/m2

Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 136m2 - 420m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 651-653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 32m2 - 300m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 20 Usd/m2

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 70m2 - 270m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 80m2 - 580m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 18 Usd/m2

Địa chỉ: 302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C