Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 300m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 316m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 630m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 37m2 - 730m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 320m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 860m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 175m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 15.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 320m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 328m2/sàn