Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 22 Usd/m2

Địa chỉ: 2 Nguyễn Khắc Việt, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 20m2 - 300m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 11 Usd/m2

Địa chỉ: 1 Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7

Diện tích: 55m2 - 250m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 150m2 - 320m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 37m2 - 730m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 15.5 Usd/m2

Địa chỉ: 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 50m2 - 630m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C