Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

Văn Phòng Cho Thuê Tại Quận 5

Diện tích: 20m2 – 50m2 – 100m2 – 200m2 – 300m2 – 500m2 – 1.000m2 – 2.000m2.

Giá thuê: 8 – 25 usd/m2 bao gồm Văn phòng hạng B, C & Giá rẻ.

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 130m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn

Giá: 19.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 1120m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 315m2/sàn

Giá: 17.2 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 265m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 17 usd Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 133m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 150m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 288m2/sàn