Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 25 Usd/m2

Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 150m2 - 2.166m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 23 Usd/m2

Địa chỉ: 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 110m2 - 330m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 15.5 Usd/m2

Địa chỉ: Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 150m2

Xếp hạng: Hạng C