Hiển thị 1–12 của 102 kết quả

Giá: 34,5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 419m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 315m2 - 457m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2166m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 800m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 210m2 - 2000m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 95m2 - 420m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 110m2 - 330m2/sàn

Giá: 22,7 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 280m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 500m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 370m2/sàn