Hiển thị 1–12 của 42 kết quả

Giá: 36.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2745m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 220m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 350m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1100m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1400m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 68m2 - 186m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 12m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn