Hiển thị 1–12 của 151 kết quả

Văn Phòng Cho Thuê Tại Quận 3

Diện tích: 20m2 – 50m2 – 100m2 – 200m2 – 300m2 – 500m2 – 1.000m2 – 2.000m2.

Giá thuê: 10 usd – 50 usd/m2 bao gồm Văn phòng hạng A, B, C & Giá rẻ.

Giá: 43 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 1.200m2/sàn

Giá: 42.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 680m2/sàn

Giá: 37 Usd/m2

Diện tích: 656m2 - 2000m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 74m2 - 325m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1300m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 380m2/sàn

Giá: 35.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 599m2/sàn

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 285m2/sàn

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 400m2/sàn

Giá: 33 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 1.013m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 450m2/sàn