Hiển thị 1–12 của 50 kết quả

Văn Phòng Cho Thuê Tại Quận 7

Diện tích: 20m2 – 50m2 – 100m2 – 200m2 – 300m2 – 500m2 – 1.000m2 – 2.000m2.

Giá thuê: 6 usd – 35 usd/m2 bao gồm Văn phòng hạng A, B, C & Giá rẻ.

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1500m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1272m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 1.600m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 96m2 - 593m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 107m2 - 1011m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 598m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 676m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 300m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2248m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 316m2/sàn