Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giá: 29.5 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 610m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 321m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1100m2/sàn

Giá: 23.5 usd

Diện tích: 150m2 - 1000m2

Giá: 23.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 350m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 834m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 458m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 600m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 350m2/sàn