Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Giá: 13.6 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 430m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 151m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 105m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 160m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 135m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 25m2 - 147m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 165m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 35m2 - 150m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 200m2/sàn