Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1500m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1272m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 1.600m2/sàn