Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 28 Usd/m2

Địa chỉ: 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 50m2 - 1.600m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 35 Usd/m2

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 100m2 - 1500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 26 Usd/m2

Địa chỉ: 6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 100m2 - 1272m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A