Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Giá: 54 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 495m2/sàn

Giá: 52.4 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn

Giá: 46 Usd/m2

Diện tích: 274m2 - 1500m2/sàn

Giá: 45.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 792m2/sàn

Giá: 44 Usd/m2

Diện tích: 58m2 - 554m2/sàn

Giá: 40 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 950m2/sàn

Giá: 39.5 Usd/m2

Diện tích: 87m2m2 - 1200m2/sàn

Giá: 38.1 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 1000m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 58m2 - 1050m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 95m2 - 686m2/sàn

Giá: 34 Usd/m2

Diện tích: 98m2 - 390m2/sàn

Giá: 34 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 700m2/sàn