Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

Giá: 42.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 680m2/sàn

Giá: 37 Usd/m2

Diện tích: 656m2 - 2000m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 74m2 - 325m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1300m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 380m2/sàn

Giá: 35.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 599m2/sàn

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 285m2/sàn

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 400m2/sàn

Giá: 33 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 450m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 533m2/sàn

Giá: 31.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn