Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: 32.5 Usd/m2

Diện tích: 400m2 - 1100m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1.200m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 670m2/sàn