Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 315m2/sàn

Giá: 17.2 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 265m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 17 usd Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 133m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 150m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 288m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 150m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn