Hiển thị tất cả 9 kết quả

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 96m2 - 593m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 107m2 - 1011m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 598m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 676m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2248m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 800m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1275m2/sàn