Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 22 Usd/m2

Địa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 50m2 - 676m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 18 Usd/m2

Địa chỉ: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 200m2 - 800m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 21 Usd/m2

Địa chỉ: 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 200m2 - 2248m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 25 Usd/m2

Địa chỉ: 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 107m2 - 1011m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 27 Usd/m2

Địa chỉ: 71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 96m2 - 593m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B