Hiển thị 1–12 của 93 kết quả

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 300m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 120m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 180m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 212m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 140m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 160m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 210m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 160m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 240m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 200m2/sàn