Hiển thị 1–12 của 55 kết quả

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn

Giá: 18.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 700m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 70m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1000m2/sàn

Giá: 17.5 Usd/m2

Diện tích: 175m2 - 1000m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 520m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 240m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 140m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 250m2/sàn