Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 450m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 240m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 70m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 130m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 150m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 110m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn