Hiển thị 1–12 của 100 kết quả

Văn Phòng Cho Thuê Tại Quận 1

Diện tích: 20m2 – 50m2 – 100m2 – 200m2 – 300m2 – 500m2 – 1.000m2 – 2.000m2.

Giá thuê: 10 usd – 65 usd/m2 bao gồm Văn phòng hạng A, B, C & Giá rẻ.

Giá: 74 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 1600m2/sàn

Giá: 65.5 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1029m2/sàn

Giá: 64 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 2000m2/sàn

Giá: 57 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1170m2/sàn

Giá: 56 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1000m2/sàn

Giá: 55 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1700m2/sàn

Giá: 54 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 495m2/sàn

Giá: 52.4 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn

Giá: 48 Usd/m2

Diện tích: 185m2 - 1200m2/sàn

Giá: 46.5 Usd/m2

Diện tích: 22m2 - 896m2/sàn

Giá: 46 Usd/m2

Diện tích: 274m2 - 1500m2/sàn

Giá: 46 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 788m2/sàn