Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 122m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 180m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 120m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 360m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 150m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 220m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 100-200m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 110m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 150m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 100m2/sàn

Giá: 14.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 100m2/sàn