Hiển thị 1–12 của 51 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 11.5 Usd/m2

Địa chỉ: 117-119 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 228m/ sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12 Usd/m2

Địa chỉ: 178/8 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 46m2 - 230m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 11 Usd/m2

Địa chỉ: 213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 85m2 - 180m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 8.2 Usd/m2

Địa chỉ: 27 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 55m2 - 130m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 11.9 Usd/m2

Địa chỉ: 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 66m2 - 485m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12.9 Usd/m2

Địa chỉ: 382/4 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45m2 - 170m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 7 Usd/m2

Địa chỉ: 170N Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 70m2-150m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 9.5 Usd/m2

Địa chỉ: 205B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45m2 - 116m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12 Usd/m2

Địa chỉ: 67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 10m2 - 300m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 16 Usd/m2

Địa chỉ: 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 40m2 - 100m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 15.5 Usd/m2

Địa chỉ: 9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 87m2 - 137m2/ Sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 11 Usd/m2

Địa chỉ: 6 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50m2 - 411m2/sàn (hỗ trợ nội thất theo thỏa thuận)

Xếp hạng: Giá Rẻ