Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 130m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn

Giá: 19.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 1120m2/sàn