Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

Giá: 34 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 400m2/sàn

Giá: 34 Usd/m2

Diện tích: 140m2 - 324m2/sàn

Giá: 33.5 Usd/m2

Diện tích: 38m2 - 256m2/sàn

Giá: 31.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 290m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 220m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 414m2/sàn

Giá: 28.5 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 283m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 440m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 510m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 65m2 - 475m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 34m2 - 420m2/sàn