Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá: 38 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1500m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 240m2/sàn

Giá: 28.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 950m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 480m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 948m2/sàn