Hiển thị 1–12 của 61 kết quả

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 400m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 35m2 - 300m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 300m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 175m2/sàn

Giá: 16,5 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 170m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 215m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 15m2 - 100m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 100m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 66m2 - 130m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 36m2 - 100m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 190m2/sàn