Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 385m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 194m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 235m2 - 367m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 85m2 - 700m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 210m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 180m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 350m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 340m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 180m2/sàn