Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 20 Usd/m2

Địa chỉ: 116 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 23 Usd/m2

Địa chỉ: 192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 50m2 - 194m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 22 Usd/m2

Địa chỉ: 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 85m2 - 700m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 20 Usd/m2

Địa chỉ: 216-218 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 16 Usd/m2

Địa chỉ: 9 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 340m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 218 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 70m2 - 350m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 10 Usd/m2

Địa chỉ: 644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 420m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 21 Usd/m2

Địa chỉ: 19 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2

Diện tích: 70m2 - 210m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 22 Usd/m2

Địa chỉ: 40 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 235m2 - 367m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 24 Usd/m2

Địa chỉ: 59 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 50m2 - 385m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C

Giá (đã gồm PQL): 15 Usd/m2

Địa chỉ: 24 Đường Số 12, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 50m2 - 180m2/sàn

Xếp hạng: Hạng C