Hiển thị 1–12 của 52 kết quả

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 210m2 - 2000m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 95m2 - 420m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 110m2 - 330m2/sàn

Giá: 22,7 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 280m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 500m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 370m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 150m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 230m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 300m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 290m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 400m2/sàn