Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 19 Usd/m2

Địa chỉ: 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50m2 - 340m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 24 Usd/m2

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 22 Usd/m2

Địa chỉ: 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50m2 - 232m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 23 Usd/m2

Địa chỉ: 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 30m2 - 3.250m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 26 Usd/m2

Địa chỉ: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 150m2 - 631m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 21 Usd/m2

Địa chỉ: 196/10E Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 85m2 - 450m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 21.5 Usd/m2

Địa chỉ: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 70m2 - 500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 28 Usd/m2

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B