Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 631m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 3.250m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 250m2 - 1533m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 290m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 232m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 500m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 85m2 - 450m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 340m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 428m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 505m2/sàn