Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 1B Đường số 30, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 60m2 - 200m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 13 Usd/m2

Địa chỉ: 25 Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 10m2 - 80m2m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 5 Usd/m2

Địa chỉ: Cổng C Phà Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 360m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 14 Usd/m2

Địa chỉ: 13 Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 50m2 - 100m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12 Usd/m2

Địa chỉ: 168 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2

Diện tích: 80m2 - 160m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12 Usd/m2

Địa chỉ: 10 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 120m2 - 200m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 17 Usd/m2

Địa chỉ: 41-43 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 40m2 - 225m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 9 Usd/m2

Địa chỉ: 8 Đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 70m2 - 150m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 12 Usd/m2

Địa chỉ: 72-74 Đường 37, Phường An Phú, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 260m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 11.5 Usd/m2

Địa chỉ: 6 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ