Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 225m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 200m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 100m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 10m2 - 80m2m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 260m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 200m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 160m2/sàn

Giá: 11.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 150m2/sàn

Giá: 5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 360m2/sàn