Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 220m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 136m2 - 408m2/sàn

Giá: 15.5 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 150m2/sàn

Giá: 15.5 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 90m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 230m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 190m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 60m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 280m2/sàn

Giá: 13.5 Usd/m2

Diện tích: 44m2 - 120m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 120m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 120m2/sàn