Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 35m2 - 180m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 120m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 100m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 90m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 150m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 150m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 32m2 - 120m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 120m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 11.5 Usd/m2

Diện tích: 110m2 - 240m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 47m2 - 112m2/sàn