Search Results for:

Giá (đã gồm PQL): 46 Usd/m2

Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 274m2 - 1500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 38 Usd/m2

Địa chỉ: 28bis Mạc Đỉnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 440m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 39.5 Usd/m2

Địa chỉ: 51 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 87m2m2 - 1200m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 48 Usd/m2

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Diện tích: 185m2 - 1200m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 56 Usd/m2

Địa chỉ: 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 75m2 - 1000m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 40 Usd/m2

Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 82m2 - 2000m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 43 Usd/m2

Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 1500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 44 Usd/m2

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 954m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 54 Usd/m2

Địa chỉ: 161 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 495m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 45.5 Usd/m2

Địa chỉ: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 792m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B