Search Results for:

Giá (đã gồm PQL): 46 Usd/m2

Địa chỉ: 15 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 274m2 - 1500m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 74 Usd/m2

Địa chỉ: 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 80m2 - 1600m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 48 Usd/m2

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Diện tích: 185m2 - 1200m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 56 Usd/m2

Địa chỉ: 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 75m2 - 1000m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 57 Usd/m2

Địa chỉ: 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 150m2 - 1170m2/sàn

Xếp hạng: Giá Rẻ

Giá (đã gồm PQL): 64 Usd/m2

Địa chỉ: 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 150m2 - 2000m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 54 Usd/m2

Địa chỉ: 161 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 495m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 52.4 Usd/m2

Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn

Xếp hạng: Hạng B

Giá (đã gồm PQL): 55 Usd/m2

Địa chỉ: 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Diện tích: 200m2 - 1700m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A

Giá (đã gồm PQL): 46 Usd/m2

Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

Diện tích: 70m2 - 788m2/sàn

Xếp hạng: Hạng A