Cho Thuê Văn Phòng Quận Bình Thạnh | Có Chỗ Đỗ ÔTô

Khi Bạn thuê văn phòng không phải mặc nhiên tòa nhà nào cũng có bãi xe/ hầm xe rộng để đáp ứng được số lượng xe máy và đặc biệt là Ôtô của Công Ty bạn.

Dưới đây là danh sách các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh có Bãi Xe/ Hầm Xe lớn, thường sẽ đáp ứng được số lượng xe máy và Ôtô của khách hàng!

Giá: 32.5 Usd/m2

Diện tích: 400m2 - 1100m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1.200m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 670m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 631m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 3.250m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 250m2 - 1533m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 85m2 - 450m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 550m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 610m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 400m2/sàn

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 290m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 136m2 - 420m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 428m2/sàn

Giá: 17.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 572m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 400m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 580m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 305m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 319m2

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1.500m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 800m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 85m2-330m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 150m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 230m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 500m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 430m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 10m2 - 300m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 550m2/sàn

Giá: 14.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 250m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 130m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 500m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 280m2/sàn