Cho Thuê Văn Phòng Quận Bình Thạnh | Có Sẵn Nội Thất

Hiện nay, Một số tòa nhà văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh có sẵn nội thất tận dụng lại, hoặc làm mới nội thất cho khách hàng khi cần, Quý Danh Nghiệp thuê văn phòng muốn tiết kiệm ngân sách làm nội thất có thể tham khảo qua danh sách tòa nhà dưới đây:

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 430m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 800m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 290m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 150m2/sàn

Giá: 17.4 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 14.5 Usd/m2

Diện tích: 87m2 - 137m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 125m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 400m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 136m2 - 420m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 85m2 - 450m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 15.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 120m2/sàn

Giá: 11.9 Usd/m2

Diện tích: 66m2 - 485m2/sàn