Cho Thuê Văn Phòng Quận Bình Thạnh | Có Giảm Giá/ Khuyến Mãi

Thường khi thuê văn phòng thì chất lượng của tòa nhà sẽ tương xứng giá cả. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tòa nhà văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh sẵn sàng giảm giá, khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng có được văn phòng đẹp mà phù hợp với ngân sách tùy theo từng thời điểm.

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 21.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 290m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 300m2 - 669m2/sàn

Giá: 17.4 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 400m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 305m2/sàn

Giá: 16.5 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 319m2

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 180m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 210m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn

Giá: 14.5 Usd/m2

Diện tích: 87m2 - 137m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 44m2 - 200m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 800m2/sàn

Giá: 13.6 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 175m2/sàn

Giá: 13.5 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 120m2

Giá: 13.5 Usd/m2

Diện tích: 142m2 - 213m2

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 85m2-330m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 430m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 46m2 - 230m2/sàn

Giá: 11.9 Usd/m2

Diện tích: 66m2 - 485m2/sàn

Giá: 11.3 Usd/m2

Diện tích: 46m2 - 110m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 130m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 411m2/sàn (hỗ trợ nội thất theo thỏa thuận)

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 130m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 50m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 125m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 150m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 280m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 140m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 240m2/sàn

Giá: 6.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 400m2/sàn